logo logo

Subaru Kim Sơn Đà Nẵng (1S)

Công Ty TNHH Kim Sơn

Subaru Kim Sơn Đà Nẵng (1S)

Số 158 đường 2/9, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng


Liên hệ chúng tôi

0931 999 188

Fax

-

Giờ


Thứ Hai 8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba 8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư 8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm 8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu 8:00 AM - 6:00 PM
Ngày Thứ Bảy 8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật 9:00 AM - 5:00 PM
CHỈ ĐƯỜNG

Thời gian bạn muốn ghé thăm